שיעורים
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום שישי
08:30-10:00
18:00-19:30
08:30-10:00
20:00-21:30
08:30-10:00

מחירון

מפגש ראשון: 50 ש"ח
מפגש בודד: 70 ש"ח
כרטיסייה של 10 מפגשים: 550 ש"ח (ללא הגבלת זמן)